Pärnu Vanalinna Põhikool - kõigi võimaluste kool

Meie koolis on 1. septembri 2017 seisuga 34 klassikomplekti ja õpib 541 õpilast. Vaata edasi»

KARJÄÄRIPÄEV 2017

4.septembril toimus KARJÄÄRIPÄEV. Õpilased külastasid erinevaid asutusi ja ettevõtteid. Vaata edasi»

Vanalinna kooli külastas rohkearvuline vilistlaskond

3.septembril oli kool avatud kõigile vilistlastele ja huvilistele, kellel oli võimalik tutvuda koolihoonetega ning saada osa tänukontserdist. Vaata edasi»

 

Huvitegevus

Pärnu Vanalinna Põhikoolis tegutseb arvukalt huviringe, mis pakuvad õpilastele erinevaid eneseharimise võimalusi. Õpilastel on võimalus sisukalt oma vaba aega veeta professionaalsete juhendajate ringitundides.

Majandusõpetust on võimalik õppida 1., 4. ja 7.klassis.
Kellele meeldib muusikaga tegeleda, saavad laulda mudilas-ja lastekooris ning pillimängu õppida akordioni- ja puhkpilliringis. Kunstihuvilised saavad kätt harjutada kunstiringis ja raamatuhuvilised lugemispesas.
Kellele aga meeldib vabal ajal spordiga tegeleda saavad kaasa lüüa spordiringides.
Näiteringis on võimalik õppida näitlejameisterlikkust ja esineda näitemänguga kogu kooliperele ning ka meie külalistele. Arvutihuvilistel on võimalik õppida informaatikat ja programmeerimist.
Emakeeleringi õpilased toimetavad kooli ajalehte „Kuller“, õpivad näitemängu ja esinevad kooli üritustel.
Raamatukogu juures tegutseb õpioskuste ring, kus õpilased saavad infootsingute oskusi ja teadmisi.