Konverents

lepatriinu logo

20. õpilaskonverentsi ajakava

2016/17

Jaanuar 1.-4. klassi õpilased alustavad klassijuhataja juhendamisel uurimistöö kirjutamist.

1. – 4. klassi õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND  

9. – 13. jaanuar  tutvustab õppealajuhataja 5.-7. klassides õpilastele uurimistöö tegemise põhimõtteid ja olulisemaid kuupäevi, õpilased valivad juhendaja.

5. – 7. klassi õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND  

16.- 27. jaanuar alustavad õpilased koostööd juhendajatega, et valida uurimistöö teema ning kokku leppida edaspidistes tegevustes, et igal õpilasel valmiks kvaliteetse sisuga ja korrektselt vormistatud uurimistöö.

27. jaanuar – juhendajad teatavad õpilaste uurimistööde teemad õppealajuhatajale.

Veebruarist märtsini toimub 5.-7. klassi õpilaste koostöö juhendajaga uurimistöö kirjutamiseks.

2. märts – 1.-4. klassijuhatajad esitavad õpilaste uurimistööd õppealajuhatajale.

3. märtsi karjääriõpetuse tundides 1.-4. klassi õpilaste uurimistöödele hinnangu andmine (hindavad 6.-8. klasside õpilased).

6. märtsil saavad 1.-4. klassi õpilased uurimistöö tagasi.

6. – 9. märts 1.-4. klassi õpilaste esinemine klassides.

31. märts konverentsi lõppüritus 1.-4. klassi õpilastele (3. ja 4. tund). UUS!

17. märts on karjääriõpetuse tundides esinemisoskuse loeng 6.- 7. klasside õpilastele.

20.- 24 märtsil toimub 5.-7. klassi õpilaste esinemise harjutamine eesti keele tundides.

24. märtsil esitavad 5.-  7. klassi õpilased valmis uurimistöö juhendajale. Valmis töö viimasel leheküljel on õpilase eneseanalüüs.

29. märtsiks annab juhendaja õpilasele hinnangu töö protsessi, sisu ja vormistamise kohta (õpilasele loetakse hinnang ette konverentsipäeval peale esinemist ja kirjutatakse õppeaasta lõpus tunnistusele).

30. märtsiks annavad õpilased oma uurimistöö õppealajuhatajale.

31. märtsi karjääriõpetuse tundides toimub parimate uurimistööde väljavalimine ja kaaslaste töödele hinnangu andmine.

4. aprillil saavad õpilased oma uurimistöö tagasi.

7. aprillil toimub 5.-7. klassi õpilaskonverents – avaaktus ja töö sektsioonides.

10. aprillil toimub parimate esinejate esinemine aulas, konverentsi lõpetamine (4. ja 5. tund).

Õpetaja Pirgit Saare koostatud uurimistöö põhi

Arhiiv:

uurimustööd 2011/12

uurimistööd 2012/13

Näited 2013 aasta 1.klassi töödest

Emma Lotta täheraamat     Hendriku täheraamat     Richardi Täheraamat