Õpilaskonverents

lepatriinu logo

Pärnu Vanalinna põhikoolis kirjutavad kõik õpilased uurimistöö. Kui õpilane soovib teha uurimistöö asemel loovtöö, esitab ta põhjenduse klassijuhatajale, kes hindab, kas antud loovtöö on meie kooli uurimistööga võrdväärne.

Uurimistöö on põhiosas õpilase iseseisev töö, mille tegemisel on õpilasel abiks õpetaja. Uurimistöö teemad valitakse kooli õppekavas kirjeldatud õpitulemuste ja üldpädevuste saavutamist silmas pidades.

 

Kõik õpilased esitlevad oma uurimistööd konverentsi päeval viieminutilise kõnega. Esitluse illustreerimiseks on soovitatav kasutada pildimaterjali, videot, helisalvestisi vm. Parimaid töid esitletakse ülekoolilisel konverentsil.

Sõnaline hinnang uurimistöö tööprotsessile, valminud töö sisule ja vormistusele ning esinemisele kantakse õpilase klassitunnistusele.

2017/18 ajakava

1. – 4. klassi õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND  

5. – 7. klassi õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND  

Õpikeskuse õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND

 

 

Õpetaja Pirgit Saare koostatud uurimistöö põhi