Koolipere

 

 

Klassijuhatajad

Õpetajad

Ainevaldkondade juhid

Juhtkond

Hoolekogu

Vilistlased

Õpilasesindus

Üldpersonal

KLASS ÕPILASTE ARV
1.a 26
1.b 27
1.c 26
1.v 4
2.a 27
2.b 27
2.v 10
3.a 26
3.b 27
3.v a 3
3.v b 4
3.Ü 1
4.a 26
4.b 26
4.v 3
4.Ü 1
5.a 27
5.b 27
5.v 4
6.a 25
6.b 23
6.v 4
6.k 1
7.a 24
7.b 24
7.v 4
7.k 2
8.a 25
8.b 26
8.v 4
9.a 26
9.b 25
9.v 4
9.k 3
 KOKKU   541 õpilast