Juhtkond

 

Tahker, Pille direktor pille.tahker@vanalinn.parnu.ee  +372 56226723
Teemägi, Kaire õppealajuhataja kaire.teemagi@vanalinn.parnu.ee  +372 56841700
Vaan, Marje direktori asetäitja noorsootöö alal marje.vaan@vanalinn.parnu.ee
Heli Mets Direktori asetäitja majanduse alal metsheli@gmail.com  +37255668983