Õpilasesindus

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilasesinduse FB 

Õpilasesindust juhib juhatus. 

 • Pärnu Vanalinna Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on moodustatud demokraatlike valimiste teel ja sinna kuuluvad ainult selle kooli õpilased.
 • Esinduse valimised toimuvad igal õppeaastal.
 • ÕE on grupp tegusaid noori kooli 5.-9. klassist. Igast klassist kolm klassi poolt valitud õpilast.
 • Eesotsas on juhatus, kuhu kuuluvad president ja kaks asetäitjat, kes valitakse ÕE liikmete poolt.
 • ÕE ülesandeks on esindada õpilaste huve, lahendada õpilastega seotud probleeme, õpilaste huvide esindamine kooli juhtkonnas ning väljaspool kooli toimivates organisatsioonides.
 • ÕE valmistab ette, organiseerib ja viib läbi kooli traditsioonilisi üritusi.
 • ÕE president esindab kooli õpilaskonda direktsioonis, esindab kooli õpilasi aktustel ja vastuvõttudel.
 • ÕE korraldab kooli õpilastegevust nii kooli siseselt, kui ka väljaspool kooli.
 • ÕE kaudu tehakse õpilaste ettepanekuid direktsioonile.
 • Koosolekud toimuvad üks kord nädalas, vajadusel kutsub muul ajal koosoleku kokku ÕE president või noorsootöö juht.
 • Koos võetakse vastu põhilised otsused, mille president hiljem kinnitab

Õpilasesindus 2017/18 õa

Juhatus:Kristina Allika, Bruno Lange, Brigitta Paabo, Elisabeth Käbin, Emilie Haljas, Anete Tolli, Siina-Stiina Piile, Sandra Kütt, Magnus Saar

Sekretär: Emilie Haljas

ÕE esindaja kooli hoolekogus: Bruno Lange

Spordinõukogu juhib: Elisabeth Käbin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilasesindus 2016/17 õa
Juhatus:
Liisi Tuulik – ÕE president ja esindaja hoolekogus
Janeka Palu – juhatuse liige, sekretär
Kristina Allika – juhatuse liige

 dsc_0018
Õpilasesindus 2015/16 õa
Juhatus:
Maarja Täht – ÕE president ja esindaja hoolekogus
Eliise Haljas – juhatuse liige, sekretär
Carol Annuk – juhatuse liige
Kristiina Taggel – juhatuse liigeÕpilasesindus 2016 029

 

Õpilasesindus 2014/2015 õa

ÕE 2014

Õpilasesindus 2013/2014 õa

opilasesindus