Õpilasesindus

 Õpilasesindus 2016/17 õa

Juhatus:

Liisi Tuulik – ÕE president ja esindaja hoolekogus

Janeka Palu – juhatuse liige, sekretär

Kristina Allika – juhatuse liige

Anett Leesment 5.a, Kelis Karu 5.a, Minni-Johanna Keedus 5a, Beatrice Barbo 5b, Stella Laineste 5.b, Karina Saarsoo 5.b, Kennert Viirmaa 6.a, Karoliina Liitmaa 6.a, Lisbeth Männiste 6.a, Kerdo Kivistik 6.a, Lisett Meier 6.b, Keitlin Vaher 6.b, Liisi Lembit 6.b, Randelyn Vaher 7.a, Merly Kuusk 7.b, Jennifer Ameljushenko 7.b, Emilie Haljas 8.a, Brigitta Paabo 8.a, Elisabeth Käbin 8.a, Ako Aasa 8.a, Janette Künnap 8.a, Kristina Allika 8.b, Sandra Kütt 8.b, Magnus Saar 8.b, Kendra-Katrina Könnel 9.a, Gettrid Salujärv 9.a, Janeka Palu 9.a, Liisa Kiviselg 9.a, Nadtaly Rohelsaar 9.b, Anna-Liisa Ats 9.b, Liisi Tuulik 9.b
dsc_0824       dsc_0018
dsc_0001       dsc_0004

 

Õpilasesindus 2015/16 õa

Juhatus:

Maarja Täht – ÕE president ja esindaja hoolekogus

Eliise Haljas – juhatuse liige, sekretär

Carol Annuk – juhatuse liige

Kristiina Taggel – juhatuse liige

5.a- Karoliina Liitmaa, Kerdo Kivistik, Lisbeth Männiste, Kennert Viirmaa 5.b- Liisi Lembit, Gerttu Johanna Riik, Anette Schmitt, Markus Kohtla 6.a- Gettlin Tubala, Cristi Riimand 6.b- Merly Kuusk, Karol-Kenneth Lootus, Jennifer Ameljušenko 7.a- Emilie Haljas, Elisabeth Käbin, Brigitta Paabo, Jan Vihmann 7.b- Magnus Saar 8.a- Liisa Kiviselg, Janeka Palu, Kendra Katrina Könnel, Gettrid Salujärv, Triinu Ruul 8.b- Liisi Tuulik, Anna-Liisa Ats, Nadtaly Rohelsaar 9.a- Maarja Täht, Eliise Haljas 9.b- Carol Annuk, Kristiina Taggel, Kaisa Rõngas

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilasesinduse FB 

Õpilasesindus 2016 029

Õpilasesindust juhib juhatus. 

Loe õpilasesinduse ajaveebi

 • Pärnu Vanalinna Põhikooli Õpilasesindus (ÕE) on moodustatud demokraatlike valimiste teel ja sinna kuuluvad ainult selle kooli õpilased.
 • Esinduse valimised toimuvad igal õppeaastal.
 • ÕE on grupp tegusaid noori kooli 5.-9. klassist. Igast klassist kolm klassi poolt valitud õpilast.
 • Eesotsas on juhatus, kuhu kuuluvad president ja kaks asetäitjat, kes valitakse ÕE liikmete poolt.
 • ÕE ülesandeks on esindada õpilaste huve, lahendada õpilastega seotud probleeme, õpilaste huvide esindamine kooli juhtkonnas ning väljaspool kooli toimivates organisatsioonides.
 • ÕE valmistab ette, organiseerib ja viib läbi kooli traditsioonilisi üritusi.
 • ÕE president esindab kooli õpilaskonda direktsioonis, esindab kooli õpilasi aktustel ja vastuvõttudel.
 • ÕE korraldab kooli õpilastegevust nii kooli siseselt, kui ka väljaspool kooli.
 • ÕE kaudu tehakse õpilaste ettepanekuid direktsioonile.
 • Koosolekud toimuvad üks kord nädalas, vajadusel kutsub muul ajal koosoleku kokku ÕE president või noorsootöö juht.
 • Koos võetakse vastu põhilised otsused, mille president hiljem kinnitab
Õpilasesindus 2014/2015 õaÕE 2014
Õpilasesindus 2013/2014 õaopilasesindus