Töötajad

Töötajad

Saagim, Katrin sekretär sekretar@vanalinn.parnu.ee Telefon 44 42 844
Mölder, Angela raamatukoguhoidja raamatukogu@vanalinn.parnu.ee Telefon 44 34 710
Veskimägi, Diana haridustehnoloog,
kooli koduleht
diana@vanalinn.parnu.ee Telefon 55 14591
Aring Kaarel remonditööline – majahoidja
Galina Riidamets garderoobihoidja
Käevart Hüüde koristaja
Anneli Seppi koristaja
Ülle Heinlaid koristaja
Helis Martoja koristaja

Köögi personal:

Terebihhin, Helle kokk
Nittim, Koidu kokk  Telefon 56954718
Jaansalu, Ellen abitööline
Metsluht, Kaia abitööline
Õitspuu, Ave abitööline