Ajalugu

Koolimaja

Praegune koolihoone on tõeline pärl Pärnu linnas, mis ootab küll kapitaalremonti, kuid on üks kaunemaid koolihooneid linnas. Seda ajaloolist hoonet hakati projekteerima ja ehitama 1901. aastal ning hoone valmis 1902. aastal. Projekti autoriks oli baltisaksa päritolu August Reinberg, kes kuulus Riia Arhitektide Ühendusse. Pärnu Vanalinna Põhikooli juurde kuulub ka Pühavaimu 19 asuv võimla, mis paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitse alal ja on samuti arvel arhitektuurimälestisena. Võimla asub oma algse otstarbe minetanud püssirohukeldri kohal. Samas hoones asus ka linnaarhiiv. Kivihoone, mis ehitatud püssirohukeldri peale moodustab arhitektuurse terviku 1902. aastal valminud koolihoonega.


Koolimaja aastal 1902

2009.a anti võimla ja arhiivimaja üle Pärnu Vanalinna Põhikoolile. Arhiivis, mis oli vastavalt arhiiviriiulite ja muu sisustusega sisustatud, asub nüüd Pärnu Vanalinna Põhikooli raamatukogu.

Kooli ajalugu

1971 direktori ametikohal alustas kooli loomist Hilda Jõesalu.

1972 toimus I jüriööjooks.
1971/72 1.sept. avati IX–8.klassiline kool aadressil Kuninga 29. Tööd alustas 10 klassi-komplekti – 312 õpilast ja põhikohaga töötajaid oli 15. Õppealajuhatajana alustas Vaike Toht.
1972/73 kool sai esimese noore teaduri – Toomas Volkmann´i (bioloogia)
1975 alustab koolis tööd kaks esimest klassi.
1979 direktori ametikohale asus Rein Eglon
1979/80 kolis IX-8.klassiline kooli Nikolai tn 26 ruumidesse. Koolis oli 17 klassikomplekti: õpilasi 396, õpetajaid 23, neist kõrgema haridusega 17.
1980 direktori ametikohale asus Vaike Vaga.
1980/81 Garderoobid viidi kooli fuajeest alla keldrisse, sööklaruumid ehitati ringi, keldriruumid tehti korda. Kooli saal tehti kaasaegseks kauniks aulaks. Alustati kooli puhkpilliorkestri väljaõpetamist. Sellel aastal alustati veel mitmete uute tähtpäevade tähistamist nagu tublidepäev, kooli sünnipäev ja folklooripäev.
1981/82 alustati sõprussidemeid Soome Vaasa Onkilahti kooliga. Kooli pioneerimalev kanti ENSV pioneeriorganisatsiooni auraamatusse.
1983/84 suveks moodustati õpilaste toitlustusrühmad, kes olid abiks puhkajate toitlustamisel. Kooli toitlustajate rühm sai vabariigis I koha. Kooli puhkpilliorkester saavutas vabariigis I koha.
1984/85 kooli õppealajuhatajana alustas tööd Mare Haidak
1986/87 novembris tähistati kooli 15. sünnipäeva sünnipäevakringlitega. Kevadel korraldatakse kooli lastevanematele galakontsert.
1987/88 vabariikliku ja ka üleliidulise bioloogiaalase olümpiaadi võitis Mart Lebedev. Juhendaja Katrin Lekk
1989/90 lõpetas kooli puhkpilliorkester oma kauaaegse tegevuse.
1990 a. direktori ametikohale asus Garri Trofimov.
1990/91 1.novembril nimetati kool ümber Pärnu Vanalinna Kooliks.
1991/92 tähistati kooli 20. juubelit. 15. aprillist kannab kool nime Pärnu Vanalinna Põhikool
1994/95 augustis alustas kooli ilma direktorita .
1994 sept. keskel kinnitati kooli direktoriks naaberkooli direktor Neeme Ellermaa
1995 asus direktori ametikohale Mart Kuuskmann
1995/96 õppeaasta eesmärgiks oli muuta maja jälle kauniks. Suvel saigi 2. korruse koridor ja saali põrand uue parkettkatte.
1996/97 tehti euroremont arvutiklassis . Kooli tulid 6 esimest arvutit ja sellega algas arvutiõpe koolis. Õpetaja Siina Pau´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus
1997/98 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Malle Šalda.
Said alguse traditsioonilised õpilaste teaduskonverentsid. Kooli raamatukogu sai keldrikorrusel uued ruumid. Avati Nikolai tänava poolne kooli peauks, fuajee sai garderoobiks.
1998/99 1.septembril külastas kooli Norra kuningapaar ja president Lennart Meri. Algasid välissuhted Norra Frolandi kooliga. Sellel õppeaastal remonditi kooli köök.
1999 asus direktori ametikohale Jaan Viertek.
2000/01 valmis kooli hümn „Tark maja” – autoriteks Toomas Voll ja Helle Voogel.
2002/03 kooli hoonel täitus 100 aastat, majale paigaldati uus kivikatus, remonditi ametiruumid keldrikorrusel, kool sai uue kaasaegse kujundusega koolilipu. Viidi sisse mitmekülgne abiõppe süsteem.
2005/06 vahetati koolimajal kõik aknad ja parandati ka klassiruumide valgustust .
2006/07 valmis uus, algupärane ja muinsuskaitse nõudmistele vastav piirdeaed koos efektsete raudväravatega. Kool liitus e-kooliga. Pärnu linna parimaks noorsootöötajaks tunnistati Marje Vaan.
2007/08 Malle Shaldale omistati vabariigi „Aastate õpetaja” aunimetus. Ukrainas XII Rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali. Taivanil IV rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali.
2008/09 anti kooli kasutusse linna ajalooline spordi- ja arhiivihoone. Vabanenud ruumidesse saime tööruumid kooli raamatukogule ja õpikeskusele.
2009/10 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Kaire Teemägi.
Valmis sihtasutuse „Pärnu Koolide Sihtasutus” tööna ja finantseerimisel kooli- ja võimlahoone kapitaalne, kõikidele muinsuskaitse nõuetele vastav restaureerimisprojekt
2010 asus direktori ametikohale Pille Tahker, eelmine direktor Jaan Viertek jäi pensionile.
2010/11 õpetaja Tiiu Maide´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus. Õpikeskuse meeskonnale omistati Eesti Õppija arengu toetaja auhind. Remonditi kooli koridor, õpetajate tuba ja mõned klassiruumid, kooli koridor ja 2 klassiruumi said uue kaasaegse valgustuse mida Eesti koolidesse veel paigaldatud pole. Valgustuse paigaldamist toetasid Trilux, Tallinna ja Pärnu Lions Club. CO2 programmist eraldi koolile 1,6 milj. EEK, mille eest restaureeriti osaliselt kooli võimlahoone

Koolid Pärnus Nikolai (Võidu) 26 asuvas “valges koolimajas”
autor Aldur Vunk

Saksa- ja venekeelsed:

1902–1917 Pärnu Tütarlaste Gümnaasium (1915/16 Tveris, Venemaal)
1917/18 Pärnu linna koolikomisjoni “Naisgümnaasium”

Eestikeelsed:

1918/19 Pärnumaa Rahvahariduse Seltsi Pärnu Eesti Kõrgem Tütarlaste Kool (Pärnumaa naisgümnaasium)
1919–1926 Pärnu Linna Tütarlaste Keskkool (Gümnaasium)
1926–1934 Pärnu Linna Tütarlaste Gümnaasium
1934–1937 Pärnu Linna Tütarlaste Keskkool ja Gümnaasium
1937–1940 Pärnu II Gümnaasium, II Reaalkool ja II Progümnaasium
1940 Pärnu II Keskkool
1941–1944 Pärnu II Gümnaasium
1944–1979 L. Koidula nimeline Pärnu II Keskkool
1979–1991 Pärnu IX 8-kl. Kool
al. 1991 Pärnu Vanalinna Põhikool

Koolimaja aastal 2012

Õpilasuurimused koolimajast:

Aino – Silvia Tali “Pärnu Vanalinna Põhikooli ajalugu”   Mirell Põldmaa “Minu koolimaja saab 100 aastaseks”

Kooli jubeliks valminud materjalid:

Kooli juubelivoldik1  Kooli juubelivoldik2
Pärnu Postimehe paariskülg

Koolileht