Dokumendid

Avalduste blanketid

Õpilase kooli vastuvõtu TAOTLUS – Lae alla SIIT

Avaldus koolist lahkumisel – Lae alla SIIT

Avaldus kaotatud õpilaspileti asendamiseks – Lae alla SIIT 

Digiallkirjastatud avaldus edastada e-postile sekretar@vanalinn.parnu.ee.

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli avalikud õppe- ja kasvatustööd reguleerivad dokumendid

PVPK põhimäärus

Arengukava

Õppekava

Kodukord

Õppenõukogu otsused

Asjaajamiskord

Amphora dokumendiregister

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

 

Protokollid

Õppenõukogu otsused

Hoolekogu protokollid