Dokumendid

Avalduste blanketid

Avaldus kaotatud õpilaspileti asendamiseks – Lae alla SIIT
Digiallkirjastatud avaldus edastada e-postile sekretar@vanalinn.parnu.ee.

 

Sisenemine ARNOsse

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli avalikud õppe- ja kasvatustööd reguleerivad dokumendid

PVPK põhimäärus

Arengukava

Õppekava

Kodukord

Õppenõukogu otsused

Asjaajamiskord

Amphora dokumendiregister

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

 

Üldtööplaan

Õppenõukogu tööplaan

Ürituste plaan

Lastevanemate koosolekute plaan

 

Protokollid

Õppenõukogu otsused

Hoolekogu protokollid