Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2017/2018 õppeaastal.

  • eesti keel 1. juunil
  • matemaatika 8. juunil
  • valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles 13. juunil

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles 24. mail

3. klassi tasemetöö matemaatikas 29. mail

6. klassi tasemetöö eesti keeles 16. mail

6. klassi tasemetöö matemaatikas 22. mail