Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2016/2017 õppeaastal.

  • eesti keel 1. juunil
  • matemaatika 7. juunil
  • valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles 13. juunil

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

 

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles 10. mail

3. klassi tasemetöö matemaatikas 16. mail

6. klassi tasemetöö eesti keeles 3. mail

6. klassi tasemetöö matemaatikas 9. mail

6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses 18. mail. 6. klassi kolmanda tasemetöö täpsem aine selgub enne tasemetöö toimumist.

 

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2017/2018 õppeaastal.

  • eesti keel 1. juunil
  • matemaatika 8. juunil
  • valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles 12. juunil

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles 24. mail

3. klassi tasemetöö matemaatikas 29. mail

6. klassi tasemetöö eesti keeles 16. mail

6. klassi tasemetöö matemaatikas 22. mail