Toitlustus

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja söökla infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüsid vastavalt vajadusele.

Kõikidele põhikooli õpilastele on lõunasöök tasuta.

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00-8.20.

Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on kell 13.05. Reedeti lisaeinet ei pakuta.

Laps võib süüa lisaeinet ka ainult teatud päevadel, sel juhul palun märkida maksmise ajal selgitusse, mis päevadel laps sööb. Sel juhul arvestab vanem ise kokku (1 toidukord maksab 90 senti), mitu päeva laps sööb ning tasub vaid nende eest.

Kevadvaheaeg 15. – 23. aprill 2017

Aprillikuu lisaeine 12 päeva X 0.90= 10.80 €
Mais pakutakse lisaeinet 02. – 25. mai 2017
Lisaeine maksumus 15 päeva x 0.90= 13.50 €
Reedel lisaeinet ei pakuta.
Iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu ? päeva x 0.90€= ? € lisaeine maksumus. Tasuda saab PÄRNU LINNAVALITSUSE kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750002659 (märkida kool, õpilase nimi, klass, mis nädalapäevadel sööb ja missuguse kuu eest makstakse) või sularahas klassijuhatajale. 

  • I söögivahetund söövad 1.-3. klass
  • II söögivahetund söövad 4.-5. klass ja väikseklassid
  • III söögivahetund söövad 6.-8. klass
  • VI söögivahetund söövad 9. klass ja lisaeine

»Vaata menüüd

Väljavõte KOOLI KODUKORRAST: 17. Õpilaste toitlustamise kord 

11) Õpilase lisaeine maksumus arvestatakse maha puudumisest teatamise teisest päevast ning järgmise kuu lisaeine maksumus on väiksem puudutud päevade võrra, kui õpilase puudumisest teavitatakse majandusjuhatajat meilile: metsheli@gmail.com