Toitlustus

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis avalikustatakse kooli kodulehel ja söökla infostendil. Sööklal on õigus teha muudatusi ja korrigeerida menüüsid vastavalt vajadusele.

Kõikidele põhikooli õpilastele on lõunasöök tasuta.

Hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 8.00-8.20.

Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine söömine on kell 13.25.

Laps võib süüa lisaeinet ka ainult teatud päevadel, sel juhul palun märkida maksmise ajal selgitusse, mis päevadel laps sööb. Sel juhul arvestab vanem ise kokku (1 toidukord maksab 90 senti), mitu päeva laps sööb ning tasub vaid nende eest.

Iga kuu 25. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu ? päeva x 1 €= ? € lisaeine maksumus. Tasuda saab PÄRNU LINNAVALITSUSE kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750002659 (märkida kool, õpilase nimi, klass, mis nädalapäevadel sööb ja missuguse kuu eest makstakse) või sularahas klassijuhatajale. 

  • I söögivahetund söövad 1.-3. klass
  • II söögivahetund söövad 4.-6. klass
  • III söögivahetund söövad 7.-9. klass
  • VI söögivahetund lisaeine

»Vaata menüüd

Väljavõte KOOLI KODUKORRAST: 17. Õpilaste toitlustamise kord 

11) Õpilase lisaeine maksumus arvestatakse maha puudumisest teatamise teisest päevast ning järgmise kuu lisaeine maksumus on väiksem puudutud päevade võrra, kui õpilase puudumisest teavitatakse majandusjuhatajat meilile: metsheli@gmail.com