Koolipsühholoog

Koolipsühholoog Ly Jagori vastuvõtuajad (a, b ja c klasside õpilased):

TEISIPÄEVAL 8.30-13.30, NELJAPÄEVAL 8.30 – 13.30, REEDEL 8.30-13.30

Telefon 5692 1574

 

Koolipsühholoog Egert Nikolajevski vastuvõtuajad (Õpikeskuse õpilased):

Rüütli tn koolihoones ESMASPÄEVAL, KOLMAPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL 8.30-12.00

Pargi tn koolihoones TEISIPÄEVAL  8.30 – 13.00, ESMASPÄEVAL, KOLMAPÄEVAL, NELJAPÄEVAL JA REEDEL 12.10-13.00

Telefon 4431436, egert@onk.ee

Palun lastevanematel koolipsühholoogiga kohtumiseks eelnevalt aeg kokku leppida.

Koolipsühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine.   Psühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega.

Individuaalse nõustamise temaatika:

  • valikute ja otsuste tegemine;
  • kohanemine uue keskkonnaga;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine;
  • suhtlemisoskuse omandamine.

Grupinõustamise temaatika:

  • agressiivsus;
  • käitumisprobleemid;
  • motiveeritus;
  • suhted klassikollektiivis.