Nõustamise kontaktid


Õppealajuhataja Kaire Teemägi 56841700 kaireteemgi@gmail.com
Õpikeskuse koordinaator Marju Danziger 56954716 marju.danziger@gmail.com
Sotsiaalnõustaja Signe Pärtel 569 26281 signe@onk.ee
Sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar (Õpikeskus) 5818 9451 gady@onk.ee
Koolipsühholoog Ly Jagor 5692 1574
Koolipsühholoog Egert Nikolajevski (Õpikeskus) 5692 7233 egert@onk.ee
Eripedagoog/Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija Pille Õis pille6is@gmail.com
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58860710 parnumaa@rajaleidja.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@lv.parnu.ee
Pärnu Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov 44 79 743 hede.martsenkov@mv.parnu.ee
Välishindamisosakonna ekspert (Pärnu-, Saare ja Viljandimaa) Pille Vaiksaar 7350321,

56876483

pille.vaiksaar@hm.ee

 

Välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid  735 0109
Hille.Voolaid@hm.ee
Välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo 735 0206
Kristin.Hollo@hm.ee