Nõustamise kontaktid


Õppealajuhataja Kaire Teemägi 56841700 kaireteemgi@gmail.com
Õpikeskuse koordinaator Marju Danziger 56954716 marju.danziger@gmail.com
Sotsiaalnõustaja Signe Pärtel 569 26281 signe@onk.ee
Sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar (Õpikeskus) 5818 9451 gady@onk.ee
Koolipsühholoog Ly Jagor 5692 1574
Koolipsühholoog Egert Nikolajevski (Õpikeskus) 5692 7233 egert@onk.ee
Eripedagoog/Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija Pille Õis pille6is@gmail.com
Pärnu Õppenõustamiskeskus 5850 9247 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Pärnumaa Rajaleidja keskus 58860710 parnumaa@rajaleidja.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@lv.parnu.ee
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) ekspert Pärje Ülavere. 5346 4448
735 0167

Parje.Ylavere@hm.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Agnes Pihlak (valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus). 511 0129
735 0156

Agnes.Pihlak@hm.ee

Välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid 735 0109 Hille.Voolaid@hm.ee
Välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo 735 0206 Kristin.Hollo@hm.ee