Nõustamise kontaktid


Õppealajuhataja Kaire Teemägi 44 42 844 kaireteemgi@gmail.com
Õpikeskuse koordinaator Marju Danziger 56954716 marju.danziger@gmail.com
Sotsiaalnõustaja Signe Pärtel 44 31 436 signe@onk.ee
Sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar (Õpikeskus) 44 31 436 gady@onk.ee
Koolipsühholoog Ly Jagor 56494820
Koolipsühholoog Egert Nikolajevski (Õpikeskus) 44 31 436 egert@onk.ee
Eripedagoog/Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija Pille Õis pille6is@gmail.com
Pärnu Õppenõustamiskeskus 44 31 436 Teenustele on võimalik registreeruda elektroonselt www.onk.ee
(nii individuaal- kui grupinõustamine)
Pärnumaa Rajaleidja keskus (Metsa 1, 80010 Pärnu)

 

58860710 parnumaa@rajaleidja.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii 44 48 254 katrin.markii@lv.parnu.ee
Pärnu Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov 44 79 743 hede.martsenkov@mv.parnu.ee
HTM Välishindamisosakonna juhataja Kadri Peterson 735 0108 kadri.peterson@hm.ee
Üldhariduse valdkonna õigusaktid

 

onk-banner_120x60  rajaleidja  parnunoored_120x60