Pikapäevarühm

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):
12.10 -13.05 vaba tegevus (puhkus värskes õhus, lauamängude mängimine, võimalus osaleda kooli huviringide töös
13.05 -13.20

 

soovi korral saavad õpilased osta lõunasöögi
13.20 –15.10 koduste ülesannete lahendamine, võimalus osaleda kooli huviringide töös.

Rühma asupaik:

1.a klassi ruum (1 korrusel, eraldi sissepääsuga).

Toitlustamine:

Rühmas osalevatele õpilastele saavad vanemad osta lisaeine. Söömine on kell 13.05. Reedeti rühm ei tööta ja einet osta ei saa.

Rühma töökorralduse põhimõtted:

  • Rühma töö toimub õpetaja poolt koostatud tööplaani alusel, arvestades kooli õppe- ja kasvatustöö üldeesmärke.
  • Tegevused: raamatukogu külastamine, huvitöö, vestlused, õues jalutamine, koduste ülesannete lahendamine. Võimalusel juhendab pikapäevarühma õpetaja koduste tööde tegemist.
  • Rühm on mõeldud 1. – 9. klassi õpilasele, kes soovivad tuge õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele.