Sotsiaalnõustaja

Koolisotsiaalnõustaja Signe Pärteli vastuvõtuajad (a, b ja c klasside õpilased):

Telefon 56926281, signe@onk.ee

ESMASPÄEVAL 8.00 – 13.00

TEISIPÄEVAL 8.00 – 13.25

KOLMAPÄEVAL 8.00 – 14.20

REEDEL 8.00 – 14.00

 

Koolisotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaare vastuvõtuajad (Õpikeskuse õpilased):

Telefon 58189451, gady@onk.ee

ESMASPÄEV, TEISIPÄEV, KOLMAPÄEV 8:00-12.30

Koolisotsiaalnõustaja põhiülesanded on:

  • koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine;
  • õpilaste ühiskonda integreerimine;
  • kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine;
  • kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

Sotsiaalnõustaja tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.