Õpilaskonverents

Õpilaskonverentsi korraldamise põhimõtted

Pärnu Vanalinna põhikoolis kirjutavad ja esitlevad õpilased 1.- 7. klassini igal aastal konverentsitöö.

Konverentsitöö on põhiosas õpilase iseseisev töö, mille tegemisel on õpilasel abiks koolipoolne juhendaja.

Konverentsitöö teema ja vormi lepib õpilane kokku juhendajatega.

Kõik õpilased esitlevad oma konverentsitööd klassikaaslastele. Parimad esinejad esinevad saalis koolikaaslastele.

Sõnaline hinnang konverentsitöö tööprotsessile, valminud töö sisule ja vormistusele ning esinemisele kantakse õpilasele klassitunnistusele.

 

Algklassid

1. – 4. klassi õpilaste KONVERENTSITÖÖ

Videotutvustus 1.-4. klassile.

Näiteid  2024.a valminud töödest

 

Põhikool

5.-9. klassi õpilaste KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

5.-6. klassi konverentsitöö koostamise nõuded

 

Eelmine